Småviltjakt fra og med 6. oktober 2018

ryperapportenMed bakgrunn i takseringsresultatet, tilbakemeldinger fra jaktprøver og gjennomgang av jaktrapporter fra september er det tatt en avgjørelse vedrørende videre jakt f.o.m. 6. oktober 2018.

Les mer …

 

Småviltjakt 2018

kompasroseFjellstyret behandlet årets småviltjakt i møte 30. august 2018. Under kan du lese mer om vedtatte jakttider, områder og kvoter, samt informasjon om utvidet beitesesong.

Les mer …

 

Rypetaksering - småviltjakt 2018

Foto Magnus Ronningen thumbÅrets takseringsresultat for statsallmenningene i Ringebu er klart. Det viser en økning i tetthet og produksjon fra 2017. Langs 146 km takserte kilometer ble det gjort 76 observasjoner med totalt 571 liryper. Det ble funnet mange fine kull. Beregningene gir 12 ryper/km2 og 6 kyllinger per høne. Kyllingproduksjonen ligger over gjennomsnittet i et langtidsperspektiv.

Årets småviltjakt behandles i fjellstyremøte torsdag 30. august, og vedtak offentligjøres her på hjemmesiden i etterkant av møtet. Se saksframstilling her.

 

Rypetaksering - småviltjakt 2017

Rypetaksering2015Årets takseringsresultater for statsallmenningene i Ringebu er klare. Disse viser en moderat økning i tetthet og produksjon fra 2016. Langs 151 takserte kilometer ble det gjort 74 observasjoner med totalt 352 liryper. Det ble funnet en del store kull, men også noen mindre, og en del enslig fugl og tomme par. Beregningene gir 6,9 ryper/km2 og 3,4 kyllinger per par. Kyllingproduksjonen ligger over gjennomsnittet i et langtidsperspektiv.

Årets småviltjakt behandles i fjellstyremøte tirsdag 29. august, og vedtak offentligjøres her på hjemmesiden i etterkant av møtet. Se saksframstilling her.

(25. august 2017).     

 

Rypetaksering - småviltjakt 2016

Rypetaksering2015Årets takseringsresultater for statsallmenningene i Ringebu er klare. Disse viser en moderat økning i tetthet og produksjon fra 2015. Langs 147 takserte kilometer ble det gjort 79 observasjoner med totalt 358 liryper, hvorav 1/3 voksen fugl. Det ble funnet en del store kull, men også noen mindre, og en del enslig fugl og tomme par. Beregningene gir 6,6 ryper/km2 og 3,2 kyllinger per høne. Kyllingproduksjonen ligger over gjennomsnittet i et langtidsperspektiv.

Årets småviltjakt behandles i fjellstyremøte onsdag 31. august, og vedtak offentligjøres på fjellstyrets hjemmesider i etterkant av møtet. (26. august 2016).     

 

Rypetaksering - småviltjakt 2015

Rypetaksering2015Årets takseringsresultater for statsallmenningene i Ringebu er klare. Disse viser en stor nedgang i tetthet og produksjon fra 2014. Langs 150 takserte kilometer ble det gjort 55 observasjoner med totalt 178 liryper, hvorav over halvparten voksen fugl. Enkelte kull hadde store, fine kyllinger, mens andre var knapt flyvedyktige. I likhet med andre områder har nok den sene våren og forholdene etter klekking gjort sitt til den dårlige produksjonen i år. Beregningene gir 5 ryper/km2 og 2 kyllinger per par. Resultatet medfører at fjellstyret tar årets småviltjakt opp til behandling i møte onsdag 2. september, og vedtak offentligjøres på fjellstyrets hjemmesider i etterkant av møtet. (26. august 2015).     

 

Fjellrypa fredet

Fjellrype_thumbVi minner våre jegere på at fjellrypa er fredet f.o.m. sesongen 2010. Fjellstyre ønsker å bevare de få kullene som er igjen i statsallmenningene. Sollia fjellstyre har også valgt fredning i sine områder.

Les mer...