Småviltjakt fra og med 6. oktober 2017

ryperapportenMed bakgrunn i takseringsresultatet og gjennomgang av jaktrapporter fra september er det tatt en avgjørelse om å tilby ytterligere noe jakt på lirype i perioden f.o.m. 6. t.o.m. 10. oktober.

Les mer …

 

Småviltjakt 2017

kompasroseFjellstyret åpner for jakt på lirype og orrfugl i felt 2 (Friisvegen) og felt 3 (Breijordene) i perioden 15.-24. september. Det gjelder allerede tildelte 5-dagerskort til utenbygdsboende. Fritt antall dags- eller sesongkort til innenbygds (for innenbygds gjelder også jakt i snaufjellet på helgedager i perioden 25.9.-5.10.)

Jaktfelt 1 (Venabygdsfjellet) fredes, både for innenbygds og utenbygds. Utenbygds som er tildelt jakt i periodene 15.-19. og 20.-24. september tilbys jakt i felt 2 og 3, etter fordeling av fjellstyret. Jegere blir kontaktet per e-post og brev.

Les hele vedtaket her.

 

Rypetaksering - småviltjakt 2017

Rypetaksering2015Årets takseringsresultater for statsallmenningene i Ringebu er klare. Disse viser en moderat økning i tetthet og produksjon fra 2016. Langs 151 takserte kilometer ble det gjort 74 observasjoner med totalt 352 liryper. Det ble funnet en del store kull, men også noen mindre, og en del enslig fugl og tomme par. Beregningene gir 6,9 ryper/km2 og 3,4 kyllinger per par. Kyllingproduksjonen ligger over gjennomsnittet i et langtidsperspektiv.

Årets småviltjakt behandles i fjellstyremøte tirsdag 29. august, og vedtak offentligjøres her på hjemmesiden i etterkant av møtet. Se saksframstilling her.

(25. august 2017).     

 

Småviltjakt høsten 2017

Lirype thumbTrekningen av høstens småviltjakt er nå foretatt. Det kom inn litt over 400 søknader. Siden flere søker på lag, endte det opp med ca 700 søkere.

Trekningsliste småviltjakt 2017.

 

 

Rapport fra småviltjakta 2016, søknad 2017

Rype thumbÅret 2016 er historie, og det kan være greit med en kort oppsummering av småviltjakta. Det var mulig å felle lirype i tre perioder fra 15. september til 10. oktober, og det var åpent for å jakte på annen type småvilt til 23. desember.

Etter endt jakt skal alle som har kjøpt kort sende inn rapport. I år har 83% av jegerne som har vært på småviltjakt sendt inn rapport. Det er rapportert om 307 skutte liryper, 1 enkeltbekkasin, 4 rugder, 2 ender og 14 harer. Av smårovvilt er det meldt om 2 skutte rødrev, 2 kråker og 1 måke.

Utenbygds kan søke på småviltjakt høsten 2017 alt nå. Og skulle du ha lyst til å jakte nå også, selger vi jaktkort for smårovvilt på inatur.    (24.02.17)

 

Rypetaksering - småviltjakt 2016

Rypetaksering2015Årets takseringsresultater for statsallmenningene i Ringebu er klare. Disse viser en moderat økning i tetthet og produksjon fra 2015. Langs 147 takserte kilometer ble det gjort 79 observasjoner med totalt 358 liryper, hvorav 1/3 voksen fugl. Det ble funnet en del store kull, men også noen mindre, og en del enslig fugl og tomme par. Beregningene gir 6,6 ryper/km2 og 3,2 kyllinger per høne. Kyllingproduksjonen ligger over gjennomsnittet i et langtidsperspektiv.

Årets småviltjakt behandles i fjellstyremøte onsdag 31. august, og vedtak offentligjøres på fjellstyrets hjemmesider i etterkant av møtet. (26. august 2016).     

 

Rypetaksering - småviltjakt 2015

Rypetaksering2015Årets takseringsresultater for statsallmenningene i Ringebu er klare. Disse viser en stor nedgang i tetthet og produksjon fra 2014. Langs 150 takserte kilometer ble det gjort 55 observasjoner med totalt 178 liryper, hvorav over halvparten voksen fugl. Enkelte kull hadde store, fine kyllinger, mens andre var knapt flyvedyktige. I likhet med andre områder har nok den sene våren og forholdene etter klekking gjort sitt til den dårlige produksjonen i år. Beregningene gir 5 ryper/km2 og 2 kyllinger per par. Resultatet medfører at fjellstyret tar årets småviltjakt opp til behandling i møte onsdag 2. september, og vedtak offentligjøres på fjellstyrets hjemmesider i etterkant av møtet. (26. august 2015).     

 

Fjellrypa fredet

Fjellrype_thumbVi minner våre jegere på at fjellrypa er fredet f.o.m. sesongen 2010. Fjellstyre ønsker å bevare de få kullene som er igjen i statsallmenningene. Sollia fjellstyre har også valgt fredning i sine områder.

Les mer...