Småviltjakt høsten 2017

Lirype thumbTrekningen av høstens småviltjakt er nå foretatt. Det kom inn litt over 400 søknader. Siden flere søker på lag, endte det opp med ca 700 søkere.

Trekningsliste småviltjakt 2017.

 

 

Rapport fra småviltjakta 2016, søknad 2017

Rype thumbÅret 2016 er historie, og det kan være greit med en kort oppsummering av småviltjakta. Det var mulig å felle lirype i tre perioder fra 15. september til 10. oktober, og det var åpent for å jakte på annen type småvilt til 23. desember.

Etter endt jakt skal alle som har kjøpt kort sende inn rapport. I år har 83% av jegerne som har vært på småviltjakt sendt inn rapport. Det er rapportert om 307 skutte liryper, 1 enkeltbekkasin, 4 rugder, 2 ender og 14 harer. Av smårovvilt er det meldt om 2 skutte rødrev, 2 kråker og 1 måke.

Utenbygds kan søke på småviltjakt høsten 2017 alt nå. Og skulle du ha lyst til å jakte nå også, selger vi jaktkort for smårovvilt på inatur.    (24.02.17)

 

Småviltjakt fra og med 6. oktober 2016

ryperapportenMed bakgrunn i takseringsresultatet og gjennomgang av jaktrapporter fra september er det tatt en avgjørelse om å tilby ytterligere noe jakt på lirype i perioden f.o.m. 6. t.o.m. 10. oktober.


Det legges ut et begrenset antall 5-dagerskort til utenbygds med og uten hund på inatur, med salgsstart 3. oktober kl. 0900. 100 kort fordeles på de tre jaktfeltene i allmenningene (20 kort i felt 1, 40 i felt 2 og 40 i felt 3).

Link til de ulike korttypene på inatur finnes her:

Felt 1 (Venabygdsfjellet)
Felt 2 (Friisvegen)
Felt 3 (Breijordene)

Dagskvote 6.-10. oktober: 1 lirype/jeger/dag (innenbygds som har løst sesongkort fortsetter på sin totalkvote på 10 liryper)

Øvrig småviltjakt
Utenbygds kort for småviltjakt bortsett fra rype i perioden 6.10.-23.12. selges også på inatur (orrfugl, hare, rev med mer)

Innenbygds som ikke allerede har kjøpt kort kan løse dette i lokale butikker.

Dette betyr at lirypejakta stoppes fra og med 11. oktober 2016, både for innenbygds og utenbygds.

Treningsfelt
Treningsfeltet for fuglehund i Remdalen/Brettingsdalen åpnes igjen 6. oktober. Det åpnes ikke for rypejakt i dette området. Salg på inatur.

Hvordan kjøpe kort på inatur:

Les mer …

 

Småviltjakt 2016

rypeFjellstyret vedtok i møte 31. august å åpne for jakt på lirype og orrfugl i september. Med utgangspunkt i takseringsresultat og jaktrapporter for september avgjøres det om det kan åpnes for ytterligere jakt i perioden 6.-10. oktober. Se mer om kvoter, fredningsområde, rapportering etc under. 

(2. september 2016)

Les mer …

 

Rypetaksering - småviltjakt 2016

Rypetaksering2015Årets takseringsresultater for statsallmenningene i Ringebu er klare. Disse viser en moderat økning i tetthet og produksjon fra 2015. Langs 147 takserte kilometer ble det gjort 79 observasjoner med totalt 358 liryper, hvorav 1/3 voksen fugl. Det ble funnet en del store kull, men også noen mindre, og en del enslig fugl og tomme par. Beregningene gir 6,6 ryper/km2 og 3,2 kyllinger per høne. Kyllingproduksjonen ligger over gjennomsnittet i et langtidsperspektiv.

Årets småviltjakt behandles i fjellstyremøte onsdag 31. august, og vedtak offentligjøres på fjellstyrets hjemmesider i etterkant av møtet. (26. august 2016).     

 

Trekning småviltjakta 2016

Årets småviltjakt er trukket. Det var stor pågang på mange av de 200 kortene som vi hadde å dele ut. Det hadde før søknadsfristen gikk ut kommet inn mer enn 330 søknader, noe som i år betydde mer enn 600 søkere. (Mange søker på lag) Kortene ble fordelt utover de tre feltene, fordelt på perioder og med og uten hund. Se hvem som er trukket ut her. 

 

 

Rypetaksering - småviltjakt 2015

Rypetaksering2015Årets takseringsresultater for statsallmenningene i Ringebu er klare. Disse viser en stor nedgang i tetthet og produksjon fra 2014. Langs 150 takserte kilometer ble det gjort 55 observasjoner med totalt 178 liryper, hvorav over halvparten voksen fugl. Enkelte kull hadde store, fine kyllinger, mens andre var knapt flyvedyktige. I likhet med andre områder har nok den sene våren og forholdene etter klekking gjort sitt til den dårlige produksjonen i år. Beregningene gir 5 ryper/km2 og 2 kyllinger per par. Resultatet medfører at fjellstyret tar årets småviltjakt opp til behandling i møte onsdag 2. september, og vedtak offentligjøres på fjellstyrets hjemmesider i etterkant av møtet. (26. august 2015).     

 

Fjellrypa fredet

Fjellrype_thumbVi minner våre jegere på at fjellrypa er fredet f.o.m. sesongen 2010. Fjellstyre ønsker å bevare de få kullene som er igjen i statsallmenningene. Sollia fjellstyre har også valgt fredning i sine områder.

Les mer...