Generelt

Til sammen er det ca. 30 fiskevatn og over 120 km med bekker og elver i  statsallmenningene i Ringebu. I alle vatn og vassdrag er det ren ørretbestand, med unntak av Flaksjøen der det i tillegg er røye og abbor.

Stangfiske er tillatt i alle vatn. Garn- og oterfiske er kun tillatt for innenbygdsboende, med unntak av Flaksjøen der også utenbygdsboende kan fiske med garn og oter. 

Isfiske er tillatt i Flaksjøen, Nordre Imssjø, Hemtjønnet og Koltjønnet mot løsing av isfiskekort på inatur.no

 

Kortsalg

Fiskekort kan kjøpes hos lokale kortselgere, via internett, mobil og selvbetjeningskasser.

Les mer …

 

Garnfiske for alle på Flaksjøen

Innenbygdsboende kunne til og med 2014 fiske gratis med garn på Flaksjøen. Fra og med 2015 må også innenbygds løse fiskekort for faststående redskap (garn) når de skal fiske med garn på Flaksjøen.

Det er også åpnet for garnfiske for utenbygdsboende, mot løsing av fiskekort for faststående redskap.

Les mer …