Fjelloppsynet

Fjelloppsynet er fjellstyrenes ansatte. Fjelloppsynet har svært variert arbeid og skal blant annet være sekretær for fjellstyret, drive saksbehandling, føre tilsyn med fjellstyrets hytter, drive praktisk tilrettelegging, informasjon, veiledning og kontrollere bruken av statsallmenningen.

De fleste er tildelt begrenset politimyndighet og skal forebygge miljøkriminalitet og bidra til at offentligrettslige bestemmelser overholdes og ivaretar både lokale og statlige oppsynsinteresser i området. Fjelloppsynet skal også se til at grunneiers og rettighetshavers privatrettslige bestemmelser overholdes.


Fjellstyret i Ringebu har tre fast ansatte:

Erik Hagen
daglig leder, fjelloppsyn I, fjellstyresekretær
Tlf: 61 28 31 12
Mob: 918 55 539

Gunny Beate Segelstad
kontorskretær
Tlf: 61 28 31 13
Mob: 993 50 322

Kristian Hansen
Sesongoppsyn