Økonomi

Fjellstyret har en årlig omsetning på ca. 2 millioner, og har i hovedsak sine inntekter fra salg av jakt- og fiskekort, festeavgifter og refusjon av inntil 50 % av oppsynsutgiftene fra Statskog. Største delen av inntektene og overskuddet går til investeringer i, og drift av allmenningene, utsetting av fisk og tilrettelegging for allmennheten etc.

Årsregnskap 2014

Årsregnskap 2013

Regnskap 2012

Regnskap 2011

Regnskap 2010

Regnskap 2009

Regnskap 2008

Regnskap 2007

Regnskap 2006

Regnskap 2005

Regnskap 2004 , noter til regnskapet

Regnskap 2003