Velkommen til Ringebu fjellstyre

Fjellstyret forvalter statsallmenningene i Ringebu kommune. På disse sidene finner du informasjon om vårt tilbud innen jakt, fiske og friluftsliv. Ellers legger vi ut nyheter, aktuelle saker og møtereferater. 

Har du tips om stoff eller bilder som kan legges ut på sidene våre, kan dette sendes på e-post eller mobil.

 

Vis hensyn til villreinen!

stopp og parkeringsforbudminiatyrPå Venabygdsfjellet er det viktige vinterbeiteområder for vilreinen. Av hensyn til dette er det langs fv 27 stopp- og parkeringsforbud fra Spidsbergseter til Gunstadseter i perioden 20. desember til 1. mai. Hensikten er å begrense menneslig ferdsel inn i de mest sårbare villreinområdene. Vi anbefaler tilrettelagte parkeringsplasser i forbindelse med utfartssteder på Venabygdsfjellet og ved bommen i Sollia.

(19. februar 2017)

 

Fjellstyremøte onsdag 9. november, Rådhuset kl. 18.00

kompasroseSe sakstliste her.

 

Friisvegen er vinterstengt

Thumb friisvEtter et større snøfall er Friisvegen nå stengt for vinteren. De ivrigste har allerede funnet fram bortoverskiene.

(2. november 2016)

 

Referat fra fjellstyremøte 19. oktober 2016

kompasroseSe mer her.

 

Dagskort for elgjakt!

Elgkvannslåmyra thumbEr du interessert i elgakt i fjellterreng? Fjellstyret tilbyr nå dagskort i Ringebu østfjell!

(20. oktober 2016)

Les mer …

 

Fjellstyremøte onsdag 19. oktober

kompasroseSe saksliste her.

 

Rypejakta stoppet

ryperapportenRypejakta er nå stoppet, f.o.m. 11. oktober 2016. Dette gjelder både for innenbygds og utenbygds. Det kan imidlertid kjøpes kort for jakt på annet småvilt. Innenbygds kjøper kort i lokale butikker og utenbygds på inatur (samt Måsåplassen og bensinstasjonen på Stai):

Felt 1 (Venabygdsfjellet)
Felt 2 (Friisvegen)
Felt 3 (Breijordene)

Treningsfeltet for fuglhund i Remdalen/Brettingsdalen er åpent for salg på inatur

 

Rapportering reinsjakt

Slakting2016Det er tid for oppsummering av årets reinsjakt. Så langt har vi registrert 42 felte dyr av en kvote på 77 (54,5%). Vi minner om at alle villreinkort skal returneres til fjellstyrekontoret, også om det ikke er felt dyr. Underkjever fra felte dyr skal også leveres så snart som mulig. (7. oktober 2016).   

 

Endring i møteplan

kompasroseDet har blitt noen endringer i fjellstyrets møteplan for høsten. Se oppdaterte datoer her(7. oktober 2016).

 

Småviltjakt fra og med 6. oktober 2016

ryperapportenMed bakgrunn i takseringsresultatet og gjennomgang av jaktrapporter fra september er det tatt en avgjørelse om å tilby ytterligere noe jakt på lirype i perioden f.o.m. 6. t.o.m. 10. oktober.


Det legges ut et begrenset antall 5-dagerskort til utenbygds med og uten hund på inatur, med salgsstart 3. oktober kl. 0900. 100 kort fordeles på de tre jaktfeltene i allmenningene (20 kort i felt 1, 40 i felt 2 og 40 i felt 3).

Link til de ulike korttypene på inatur finnes her:

Felt 1 (Venabygdsfjellet)
Felt 2 (Friisvegen)
Felt 3 (Breijordene)

Dagskvote 6.-10. oktober: 1 lirype/jeger/dag (innenbygds som har løst sesongkort fortsetter på sin totalkvote på 10 liryper)

Øvrig småviltjakt
Utenbygds kort for småviltjakt foruten rype i perioden 6.10.-23.12. selges også på inatur (orrfugl, hare, rev med mer)

Innenbygds som ikke allerede har kjøpt kort kan løse dette i lokale butikker.

Dette betyr at lirypajakta stoppes fra og med 11. oktober 2016, både for innenbygds og utenbygds.

Treningsfelt
Treningsfeltet for fuglehund i Remdalen/Brettingsdalen åpnes igjen 6. oktober. Det åpnes ikke for rypejakt i dette området. Salg på inatur.

Hvordan kjøpe kort på inatur:

Les mer …

 

Blir det småviltjakt 6.-10. oktober?

ryperapportenAvgjørelsen tas fredag 30. september. I mellomtida prøver vi å få inn så mange jaktrapporter fra september som mulig, dette for å kunne gjøre ei så god vurdering som mulig. Alle jaktrapporter er like viktige, det gjelder uansett om du har skutt fugl eller ei, eller hvor mange dager du har jakta. Jaktrapport sender du veldig enkelt her.

(29. september 2016)

 

 

Jaktpakke i Ringebu statsallmenninger til salgs

KongsvangenSmåviltkort (5-dagers) med hytte for to personer i perioden 15.-19. september 2016. Det kan jaktes lirype, hare med mer, med eller uten hund. Kontakt fjellstyrekontoret for mer informasjon: tlf 61 28 31 13.

SOLGT! (15. september 2016)

 

Nytt treningsfelt for fuglehund

Kopi av RemdalenFjellstyret vedtok i sak 13/16 å fradele et område i jaktfelt 1 og 2 forbeholdt trening av fuglehund. Treningsfeltet ligger i Remdalen/Brettingsdalen, og avgrenses av Friisvegen i øst, statsallmenningsgrensa i sør, Hirisjøåa i vest og Hirisjøen/fylkesgrensa/Hira i nord. Her er det ikke er det ikke anledning til å jakte lirype, men mot løsing av kort åpnes for trening av fuglehund for innenbygds og utenbygds i perioden 15.-24. september.

Se detaljert kart og kjøp kort på inatur

Sjekk også treningsfeltet på Breijordene/Saubuvegen.

Har du ikke fått jakt i år er dette en god mulighet til å lufte hunden i nydelig rypeterreng! (8. september 2016)

 

Jakt på smårovvilt

Rev2Fjellstyret tilbyr årskort for jakt og fangst på smårovvilt i perioden 1. januar til 23. desember. Kortet koster kroner 50 og kan kjøpes på inatur eller ved henvendelse til fjellstyrekontoret.

Les mer om jaktbare arter, jakttider med mer her.

(7. september 2016)

 

Småviltjakta 2016

Rype 1Året 2016 er historie, og det kan være greit med litt oppsummering av småviltjakta. Det var mulig å felle lirype i tre perioder fra 15. septembe til 10. oktober. Det var mulig å jakte på annen type småvilt til 23. desember.

Det er raportert om 307 skutte liryper, 1 enkeltbekkasin, 4 rugder, 2 ender og 14 harer. Av smårovvilt er det meldt om 2 skutte rødrev, 2 kråker og 1 måke. Om jaktlysta er der fortsatt, kan du kjøpe jaktkort for smårovvilt på inatur.

Ellers så er det mulig å søke på småviltjakt høsten 2017 alt nå.

 

Harejakt med hund for utenbygds

Harejakt thumbRingebu fjellstyre har ledig 5-dagerskort for harejakt med hund for utenbygdsboende, i periodene 15.-19. og 20.-24. september, samt fritt kortsalg i perioden 6.10.-23.12. Både hundefører og eventuelle postjegere må løse kort. Les mer

(2. september 2016)  

 

Referat fra fjellstyremøte onsdag 31. august 2016

kompasroseSe referat her.

 

Småviltjakt 2016

rypeFjellstyret vedtok i møte 31. august å åpne for jakt på lirype og orrfugl i september. Med utgangspunkt i takseringsresultat og jaktrapporter for september avgjøres det om det kan åpnes for ytterligere jakt i perioden 6.-10. oktober. Se mer om kvoter, fredningsområde, rapportering etc under. 

(2. september 2016)

Les mer …

 

Jaktprøve

kompasroseRomerike fuglehundklubb arrangerer 27.-28. august jaktprøve for stående fuglehund på Breijordene. Prøveterrenget er som tidligere år. Se kart her.

Treningsfeltet er stengt disse dagene.

 

Rypetaksering - småviltjakt 2016

Rypetaksering2015Årets takseringsresultater for statsallmenningene i Ringebu er klare. Disse viser en moderat økning i tetthet og produksjon fra 2015. Langs 147 takserte kilometer ble det gjort 79 observasjoner med totalt 358 liryper, hvorav 1/3 voksen fugl. Det ble funnet en del store kull, men også noen mindre, og en del enslig fugl og tomme par. Beregningene gir 6,6 ryper/km2 og 3,2 kyllinger per høne. Kyllingproduksjonen ligger over gjennomsnittet i et langtidsperspektiv.

Årets småviltjakt behandles i fjellstyremøte onsdag 31. august, og vedtak offentligjøres på fjellstyrets hjemmesider i etterkant av møtet. (26. august 2016).     

 

<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste > Siste >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL