Statsbua

Statsbua  ligger midt i Samdalen. Bua er åpen for alle. Svært enkelt utstyrt, med sengebrisker, noe kokekar og litt ved. Alle som bruker bua oppfordres til å ta med seg, ev. sanke litt ved og fylle opp igjen vedkassa!