Treningsfelt for fuglehund

Fjellstyret har to treningsfelt for fuglehund:

Remdalen/Brettingsdalen
Treningsfelt på ca 60 000 da er disponibelt for trening av fuglehund mot løsing av kort f.o.m. 15. t.o.m. 24. september. Treningsfeltet avgrenses av Friisvegen i øst, statsallmenningsgrensa i sør, Hirisjøåa i vest og Hirisjøen/fylkesgrensa/Hira i nord. Se detaljert kart og kjøp kort inatur. Det skal løses ett kort per/hund/dag.

(Treningsfeltet i Remdalen for innenbygdsboende kan benyttes som tidligere t.o.m. 14. september).


Breijordene/Saubuvegen
Treningsfelt på ca 15 000 da er disponibelt for trening av fuglehund mot løsing av kort f.o.m. 21. august tom. 24. september. Området er imidlertid stengt for trening den 27. og 28. august 2016, da det arrangeres jaktprøve.

Treningsfeltet ligger innen jaktfelt III, sør på Breijordet, langs Saubuvegen inn til Saubua. Se detaljert kart og kjøp kort på inatur eller lokalt (Kvitfjelltunet, Bunnpris Fåvang og Fåvang Jakt & Våpen). Treningsfeltet er også inntegnet på turkart for Ringebu.

Hvordan kjøpe kort på inatur:

- Hvis du ikke allerede har en bruker på inatur.no må du registrere brukernavn og passord her.
- Logg inn med brukernavn og passord her
- Velg ønsket treningsfelt og korttype her
- Jegeravgiften må være betalt for å få gjennomført kjøpet. Det er lurt å ha jegernummer og betalingskort klare ved kjøp.