Søknad

Søknad om småviltjakt for utenbygdsboende 2018

Småviltjakta har to perioder med begrenset kortsalg for utenbygdsboende.
Jakt i periodene 15.-19.9 og 20.-24.9. (både med og uten hund) tildeles etter søknad innen 1. april det enkelte år. 

Send søknad

(se mer mer informasjon om jakttider til venstre på siden).