Jaktrapport etter siste sesong

Det er svært viktig for forvaltningen at alle jegere sender inn jaktrapport. En rapport med 0 vilt er like viktig som en rapport med mye vilt. Hver jeger skriver sin rapport. Skriv om nødvendig flere rapporter for å dekke alle kombinasjoner av perioder og felt.

Rapporten sendes fjellstyret, i tillegg til evt. rypevinger (1 fra hver rype) snarest mulig, og innen 3 uker etter jakttidens slutt.

Hvis rapporten ikke er innsendt innen 3 uker etter jakttidens utløp, vil vedkommende bli nedprioritert ved fordeling av kort for neste år.

Klikk på det grønne plusstegnet for å legge til ulike vilt

  • id
  • time_date
    calendar