Jakt på smårovvilt

Fjellstyret tilbyr årskort for jakt og fangst på smårovvilt i perioden 1. januar til 23. desember, innenfor de enkelte arters jakttid bestemt i Forskrift om jakt- og fangsttider. Det er tillatt å jakte på rødrev, villmink, mår, røyskatt, mårhund, korp, kråke, skjære, gråmåke og svartbak.

Bruk av hund er tillat i perioden 15.9.-23.12. Eventuelle feller skal merkes med navn, adresse og telefonnummer. Jegeren plikter å sette seg inn i generelle regler for jakt og fangst.

Kortet koster kr 50 og kjøpes på inatur eller ved henvendelse til fjellstyrekontoret.

De samme artene kan for øvrig jaktes ved løsing av vanlig småviltkort i perioden 15.9.-23.12..

Rev