Jakttider

Småviltjakta er delt inn i tre perioder med begrenset antall kort for utenbygdsboende. For jakt i de to første periodene med begrenset antall jegere, sendes søknad innen 1. april for jakt både med og uten hund.

1. periode (15.09. - 19.09.)                                                    

Begrenset antall jegere både med og uten hund mot søknad innen 1. april.

 

2. periode (20.09. - 24.09.)

Begrenset antall jegere både med og uten hund mot søknad innen 1. april.

 

3. periode (06.10. - 23.12.)                                                        I utgangspunktet fritt kortsalg med og uten hund. Eventuell begrensning avgjøres så snart som mulig etter 24. september.


Etter at administrasjonen/fjelloppsynet har gjort en vurdering av bestandssituasjonen hvert enkelt år, avgjøres omfanget av jakt i 3. periode.

Harejakt m/hund i 1. og 2. periode tilbys gjennom salg via inatur eller ved kontakt med fjellstyrekontoret.

Innenbygds jegere kan i perioden 25.09.-05.10. jakte i helga, men da kun i snaufjellet.