Jaktkorttyper og priser (2016)

I de to første periodene selges det kun 5-dagers kort etter søknad og trekning. I perioden fra 6. oktober til 23. desember er det vanligvis fritt kortsalg, men følg med på våre hjemmesider for ev. begrensninger.

Perioden 1. til 5. oktober er en prøveperiode. Kort til denne perioden vil bli lagt ut på inatur.no etter takseringsresultatene er klare.  

For innenbygds er det fritt kortsalg fra 15. september.


PRISER INNENBYGDSBOENDE, småviltjakt

Fritt kortsalg (15.9 - 23.12):

m/hund

u/hund

Dagskort:

125,-

125,-

Sesongkort:

600,-

600,-

PRISER UTENBYGDSBOENDE, småviltjakt

Begrenset periode (15.-19.09 og 20. - 24.9. m/hund u/hund
5-dagerskort:

1 000,-

1 000,-

Kortsalg (06.10 - 23.12):

m/hund

u/hund

Dagskort:

250,-

250,-

3-dagers kort

600,-

600,-

Sesongkort:

1 200,-

1 200,-


PRISER UTENBYGDSBOENDE, harejakt

Det innføres fra høsten 2014 en prøveordning på harejakt med hund for utenbygdsboende. Dette er et kort som gjelder hare og andre småviltarter, men ikke rype.

Kortsalg i perioden 15.09-19.09 eller 20.09-24.09 1000,-
Sesongkort 1200

 

PRISER TRENINGSKORT FOR FUGLEHUND PÅ BREIJORDET

Dagskort                            80,- per dag per hund
Sesongkort                                            300,-

Ved jaktprøver benyttes samme pris per hund per dag som for treningskortet.

 

TRENINGSKORT I STATSALLMENNINGENE ved eventuell fredning av rype

Dagskort 100,-
Sesongkort 400,-