Jaktfelt

Allmenningene i Ringebu er delt inn i tre jaktfelt etter grenser som går tvers over fjellet, slik at de eksisterende veger danner naturlige utgangspunkt for hvert enkelt felt. Feltene er avmerket på «Turkart for Ringebu» som kan bestilles hos fjellstyrekontoret eller kjøpes hos jaktkortselgerne eller bokhandel og turistbedrifter i kommunen. Jaktfeltinndelingen gjelder for utenbygds jegere, og bare ut oktober.

 

Felt I (Venabygdsfjellet)

Areal ca. 130 000 da. i Ringebu Østfjell på begge sider av Rv. 27 over Venabygdsfjellet. OBS: F.o.m. 2016 er det opprettet et refugieområde for lirype sørøst i feltet. Se kart under. Det betyr at det ikke åpnes for rypejakt i dette området. Området er imidlertid åpent for trening i perioden 1.-24. september mot kjøp av dagskort på inatur.

 

Felt II (Friisvegen)

Areal ca. 230 000 da. i Ringebu Østfjell, Imsdalen og Hirkjølen på begge sider av Friisvegen. OBS: F.o.m. 2016 er det opprettet et refugieområde for lirype nordvest i feltet. Se kart under. Det betyr at det ikke åpnes for rypejakt i dette området. Området er imidlertid åpent for trening i perioden 15.-24. september mot kjøp av dagskort på inatur.

 

Felt III (Breijordene)

Areal ca. 200 000 da. i Ringebu Østfjell og Imsdalen. Veger inn fra Imsdalen, Goppollen og fra Brekkom til Saubua på Breijordet.

 
Kart småviltjakt 2016