Båndtvang

I Ringebu kommune er det vedtatt kommunal forskrift om båndtvang for hund.

Det innebærer at eier eller innehaver av hund skal holde hunden i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i tiden fra og med 1. april til og med 15. oktober i de områdene der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter. I perioden mellom 20. august og 1. april er det unntak for hunder som brukes under lovlig jakt, trening eller prøving, og følges på forsvarlig måte.

Se hele forskriften her.

Innenfor Rondane nasjonalpark er det iht. verneforskriften båndtvang fra og med 1. mars.


Les mer om ditt ansvar som hundeholder her.

Baandtvang