Rype thumbÅret 2016 er historie, og det kan være greit med en kort oppsummering av småviltjakta. Det var mulig å felle lirype i tre perioder fra 15. september til 10. oktober, og det var åpent for å jakte på annen type småvilt til 23. desember.

Etter endt jakt skal alle som har kjøpt kort sende inn rapport. I år har 83% av jegerne som har vært på småviltjakt sendt inn rapport. Det er rapportert om 307 skutte liryper, 1 enkeltbekkasin, 4 rugder, 2 ender og 14 harer. Av smårovvilt er det meldt om 2 skutte rødrev, 2 kråker og 1 måke.

Utenbygds kan søke på småviltjakt høsten 2017 alt nå. Og skulle du ha lyst til å jakte nå også, selger vi jaktkort for smårovvilt på inatur.    (24.02.17)