Saubua

Saubua ligger i Ringebu Østfjell, innerst i Saubuvegen. Du finner den på et inngjerdet tun, sammen med bua til Brekkom Gjeterlag og oppsynsbua til Ringebu fjellstyre. Steinbua er åpen for alle, ingen nøkkelordning eller plasseservering.

Bua har 5-8 sengeplasser, og er ellers enkelt utstyrt med diverse kokekar, propan og ved.

Saubua