Rypebua

Rypebua (Sollibua) i Brettingsdalen, har fått nytt tak og er restaurert høsten 2000. Den er ikke så lett å finne, men ligger på vestsiden av dalen, litt inn for gjeterbua ved kvea i Brettingsdalen. Her er det enkle trebrisker og åpent ildsted.

Rypebua