Opplæringsjakt
Fjellstyret har en ordning hvor alle under 19 år kan inngå i jaktlag sammen med en eller to jegere som har fått tildelt fellingstillatelse. Disse jakter da på de samme fellingstillatelsene som den/de foresatte/"fadderen". Alle må ha avlagt jegerprøve, storviltprøve og ha betalt jegeravgiften (de mellom 16 og 18 år behøver ikke betale jegeravgift for storvilt.). "Fadderen" må være over 20 år og ha utøvd jakt og betalt jegeravgift i minst 3 år.

Dersom den under 19 år søker og får tildelt fellingstillatelse på vanlig måte som andre jegere, må denne tillatelsen også betales på vanlig måte.


Villreinkort til førstegangsjegere under 20 år
Ringebu fjellstyre ønsker å legge forholdene til rette for unge jegere, og tilbyr derfor alle innenbygds førstegangsjegere i alderen 16-19 år ett kalvekort i forbindelse med villreinjakta. Fjellstyret dekker kostnadene ved denne fellingstillatelsen. De som ønsker å benytte seg av tilbudet må si fra seg kort som eventuelt er tildelt gjennom den ordinære trekningen.

Ta kontakt med fjellstyrekontoret for mer informasjon.