Utenbygdsboende søker villreinjakt via inatur innen 1. mai.

Alle søknader må nå sendes inn elektronisk. Har du ikke gjort dette før, må du registrere deg som bruker før du kan sende søknad. Vi håper at du som jeger finner fram til interessante tilbud på en enkel og effektiv måte, men kontakt gjerne fjellstyrekontoret hvis noe er uklart.

Send søknad