Prisene under er gjeldende fra og med 2018.

 

Jakttid 20. august til 20. september

Innenbygds Utenbygds
Fri bukk 5 000,- 6 500,-
Fritt u/50 kg 3 500,- 4 600,-
Bukk u/50 kg 3 500,- 4 600,-
Kalv 1 200,- 1 700,-

 

Årboka Villreinen er inkludert i prisen.