Prisene under er gjeldende fra og med 2016.

 

Jakttid 20. august til 20. september

Innenbygds Utenbygds
Fri bukk 4 000,- 6 300,-
Fritt u/50 kg 2 400,- 4 200,-
Bukk u/50 kg 2 400,- 4 200,-
Kalv 1 000,- 1 600,-

 

 Prisene er inkludert årboka Villreinen.

 

Jakttid 20. august til 10. september

Periodedeling utgår fra og med 2016 og inntil videre