Det ble i sak 21/16 vedtatt å følge årsmøtet i villreinutvalget for Rondane Sør villreinområdes oppfordring om å begrense jakttida på villrein til 20. august til 20. september. Ringebu fjellstyre vil i 2016 selge alle jaktkortene for perioden 20. august til 20. september. Fjellstyret avvikler inntil videre ordningen med periodedeling.

 

Ordinær jakttid i Ringebu fjellstyre sine områder er 20. august til 24. september.