Det ble i sak 21/16 vedtatt å følge årsmøtet i villreinutvalget for Rondane Sør villreinområdes oppfordring om å begrense jakttida på villrein til 20. august til 20. september. Ringebu fjellstyre vil også i 2017 selge alle jaktkortene for perioden 20. august til 20. september. Fjellstyret avvikler inntil videre ordningen med periodedeling.