Søknad om villreinjakt for kommende sesong for innenbygdsboende

Nedenfor kan innenbygdsboende jegere søke om villreinjakt. Hvis to jegere skal delta på et jaktlag, fylles navn på øvrige jegere inn i egen rubrikk.

  • id
  • time_date
    calendar