bukkerRingebu fjellstyre hadde en kvote på 77 reinsdyr høsten 2016. Det ble felt 43 dyr, noe som gir en fellingsprosent på 55,8. Det ble felt 18 kalver, 4 ungdyr og 21 voksne dyr. 24 av de skutte dyra var bukker, mens 19 var simler.

Med en langt mindre kvote enn tidligere, var etterspørselen etter kort svært stor. Det var mange som søkte på kort som ikke fikk jakt dette året. For eksempel kom det inn rundt 200 søknader fra innenbygds, og 54 av kortene var reservert til innabygds jegere. Det ble mange på reservelista.

Det var mulig å danne lag også høsten 2016. To som begge hadde jaktkort kunne danne jaktlag. Ved å betale et administrasjonsgebyr var det også mulig å være med noen som hadde reinskort på jakt. 33 personer valgte å være med på reinsjakt på denne måten. 

Også i 2016 var det mulig for innenbygds førstegangsjegere i alderen 16-19 år å få kalvekort. Det ble reservert 5 kort til dette formålet, og disse ble delt ut fortløpende etter hvert som førstegangsjegere kom med ønske om kort. Førstegangskortene gikk i år til en gutt og fire jenter.