Innenbygds søker direkte til Ringebu fjellstyre: Send søknad
Utenbygds søker via inatur: Send søknad

Søknadsfristen er innen 1. mai.