Reinsjakt

Trekning av reinsjakta 2018

Rein Breiskardet-thumbTrekningen av reinsjakta er gjennomført. Det kom 239 innenbygds og atskillig flere utenbygds søknader. Kvoten er økt med 20 % siden i fjor, og fjellstyret har 97 fellingstillatelser til fordeling. Se trekningslistene her:

Innenbygds, Utenbygds, Stor-Elvdøler

Tilbud med faktura sendes per e-post i løpet av uka. Ta kontakt dersom faktura må sendes per post.

(14. mai 2018)

 

Spørreundersøkelse reinsjakt

villreinjakt-thumbMed bakgrunn i de siste års nedgang i reinskvoten vedtok Ringebu fjellstyre i sak 41/17 å legge saken om tildelingsrutiner for reinsjakt ut på høring. Saken gjelder tildeling av innenbygds kvote i statsallmenningene i Ringebu.

Vi oppfordrer kommende og eksisterende innenbygds jegere til å si sin mening ved å klikke på lenken under. Resultatet blir en del av saksutredningen til fjellstyremøte 21. mars 2018.

Svarfrist innen 13. mars:
https://response.questback.com/norgesfjellstyresamband/zwt4ra5unb

 

Reinsjakta 2017

Rein KleberkakkenHer kan du lese litt statistikk fra årets reinsjakt i statsallmenningene i Ringebu.

(20. november 2017)

 

Innenbygds eller utenbygds?

Statsallmenningene i RingebuNoen ganger får vi spørsmål om hvem som kan jakte i statsallmenningene i Ringebu, og hva som skal til for å regnes som innenbygds. Fjellova omtaler retten til å jakte på statsallmenningene i Norge. For å kunne jakte i statsallmenningene må en være bosatt i Norge, og ha bodd i Norge det siste året. For å regnes som innenbygds må en ha bodd i kommunen i minst ett år når jakta begynner, altså være folkeregistrert i Ringebu.

 

Generelt

Ringebu fjellstyre tilbyr villreinjakt for Ringebu Østfjell, Hirkjølen og Imsdalen statsallmenninger i Ringebu kommune. Med gode fellesjaktavtaler kan det i tillegg jaktes i store deler av Rondane Sør villreinområde.

Les mer …

 

Reinsjakta 2016

bukkerRingebu fjellstyre hadde en kvote på 77 reinsdyr høsten 2016. Det ble felt 43 dyr, noe som gir en fellingsprosent på 55,8. Det ble felt 18 kalver, 4 ungdyr og 21 voksne dyr. 24 av de skutte dyra var bukker, mens 19 var simler.

Med en langt mindre kvote enn tidligere, var etterspørselen etter kort svært stor. Det var mange som søkte på kort som ikke fikk jakt dette året. For eksempel kom det inn rundt 200 søknader fra innenbygds, og 54 av kortene var reservert til innabygds jegere. Det ble mange på reservelista.

Det var mulig å danne lag også høsten 2016. To som begge hadde jaktkort kunne danne jaktlag. Ved å betale et administrasjonsgebyr var det også mulig å være med noen som hadde reinskort på jakt. 33 personer valgte å være med på reinsjakt på denne måten. 

Også i 2016 var det mulig for innenbygds førstegangsjegere i alderen 16-19 år å få kalvekort. Det ble reservert 5 kort til dette formålet, og disse ble delt ut fortløpende etter hvert som førstegangsjegere kom med ønske om kort. Førstegangskortene gikk i år til en gutt og fire jenter. 

 

 

 

 

 

Søknad på reinsjakt

Innenbygds søker direkte til Ringebu fjellstyre: Send søknad
Utenbygds søker via inatur: Send søknad

Søknadsfristen er innen 1. mai.

 

Oppsynsrapport 2012

Se oppsynsrapporten for Rondane Sør 2012 her.