01/19 Godkjenning av møteprotokoll fra 19. desember 2018
02/19 Budsjett og arbeidsplan 2019
03/19 Andmodning om sletting av lån gitt til FOSA SA
04/19 Orienteringssaker
05/19 Referatsaker