Sak 47/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 18. oktober 2018
Sak 48/18      Søknad fra Romerike Fuglehundklubb om å arrangere jaktprøve på Breijordene 2019 og 2020
Sak 49/18 NOU 2018; 11 – ny fjellov
Sak 50/18 Referatsaker 
Sak 51/18 Orienteringssaker