Sak 24/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 26. april 2018
Sak 25/18 Søknad fra 6. klasse ved Ringebu skole om fellingstillatelse på rein
Sak 26/18 Søknad fra Stulskjølen beitelag om beitebruk i statsallmenningen
Sak 27/18 Søknad fra Arne Øygard om bruk av påhengsmotor på Flaksjøen
Sak 28/18          Søknad fra Jan-Erik Lundbakken om bruk av traktor og henger til Nordre Breitjønn - restaurering av bu
Sak 29/18 Søknad fra Venabygdsfjellet Turskiløyper (VTSA) om motorisert ferdsel i statsallmenningen - preparering av skiløyper
Sak 30/18 Motorisert ferdsel i forbindelse med skadefelling – høring
Sak 31/18 Søknad fra Venabygdsfjellets vel om oppsetting av informasjonstavle i Flaksjølivegen
Sak 32/18 Referatsaker
Sak 33/18 Orienteringssaker