Saksliste 2018

Fjellstyremøte torsdag 15. november 2018, Rådhuset kl. 1800

Sak 47/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 18. oktober 2018
Sak 48/18      Søknad fra Romerike Fuglehundklubb om å arrangere jaktprøve på Breijordene 2019 og 2020
Sak 49/18 NOU 2018; 11 – ny fjellov
Sak 50/18 Referatsaker 
Sak 51/18 Orienteringssaker
 

Fjellstyremøte torsdag 18. oktober 2018

Sak 40/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 30. august 2018
Sak 41/18 Leiekjøringsløyver for snøskuter 2014-2018 i Ringebu- høring
Sak 42/18 Avtale om småvilt- og reinsjakt på Statskog SF sin tein i Imsdalen (125/1)
Sak 43/18       
Fradeling- Gardsbruk i Stor-Elvdal kommune (Åsgård, 17/167 m.fl.) med seterrettigheter på Helaksetra
Sak 44/18 Søknad om arrangering av jaktprøve for fuglehund på Friisvegen i 2019
Sak 45/18 Referatsaker
Sak 46/18 Orienteringssaker

 

Referat fra fjellstyremøte torsdag 30. august 2018

Sak 34/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 21. juni 2018
Sak 35/18 Småviltjakt 2018
Sak 36/18 Sanking av beitedyr 2018
Sak 37/18 Søknad om støtte vedr. reparasjon av bru over Vetåa i Saubuvegen
Sak 38/18 Referatsaker
Sak 39/18 Orienteringssaker
 

Referat fra fjellstyremøte Barthstua torsdag 21. juni 2018

Sak 24/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 26. april 2018
Sak 25/18 Søknad fra 6. klasse ved Ringebu skole om fellingstillatelse på rein
Sak 26/18 Søknad fra Stulskjølen beitelag om beitebruk i statsallmenningen
Sak 27/18 Søknad fra Arne Øygard om bruk av påhengsmotor på Flaksjøen
Sak 28/18          Søknad fra Jan-Erik Lundbakken om bruk av traktor og henger til Nordre Breitjønn - restaurering av bu
Sak 29/18 Søknad fra Venabygdsfjellet Turskiløyper (VTSA) om motorisert ferdsel i statsallmenningen - preparering av skiløyper
Sak 30/18 Motorisert ferdsel i forbindelse med skadefelling – høring
Sak 31/18 Søknad fra Venabygdsfjellets vel om oppsetting av informasjonstavle i Flaksjølivegen
Sak 32/18 Referatsaker
Sak 33/18 Orienteringssaker
 

Referat fra fjellstyremøte torsdag 26. april 2018

Sak 15/18   Godkjenning av møteprotokoll fra 21. mars 2018
Sak 16/18    Ansettelse sesongoppsyn - unntatt offentlighet jf. Offentlighetslovens § 25. 
Sak 17/18

Fjellstyrets årsregnskaper 2017

Sak 18/18 Årsmelding 2017
Sak 19/18 Driftsplan elg 2018-2021
Sak 20/18 Forslag til jordskifteavgjørelse - Imsdalsvegen
Sak 21/18 Søknad om bruk av påhengsmotor på Flaksjøen
Sak 22/18 Referatsaker
Sak 23/18 Orienteringssaker
 

Referat fra fjellstyremøte i Ringebu rådhus 21. mars kl 18.00

Sak 07/18  Godkjenning av møteprotokoll fra 7. februar 2018 
Sak 08/18 Fratredelse sesongoppsyn- videre bemanning- unntatt offentlighet jf. Offentlighetslovens §23
Sak 09/18 Elgjakt- utlysning av ledige jaktfelt
Sak 10/18 Reinsjakt- vurdering av tildelingsrutiner
Sak 11/18 Fjellmillom Stisykkelfest- søknad om bruk av stier i statsallmenningen
Sak 12/18      Søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark- bruk av skuter til hytte langs Imsdalsvegen
Sak 13/18 Referatsaker
Sak 14/18 Orienteringssaker

 

Referat fra fjellstyremøte i Ringebu rådhus 7. februar kl 18.00

Sak 01/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 13. desember 2017
Sak 02/18 Villreinjakt og elgjakt – justering av priser
Sak 03/18 Budsjett og arbeidsplan 2018
Sak 04/18 Søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark i forbindelse med villreinprosjektet i Rondane 2018-2021
Sak 05/18 Orienteringssaker
Sak 06/18         Referatsaker