Saksliste 2018

Fjellstyremøte i Ringebu rådhus 21. mars kl 18.00

Sak 07/18  Godkjenning av møteprotokoll fra 7. februar 2018 
Sak 08/18 Fratredelse sesongoppsyn- videre bemanning- unntatt offentlighet jf. Offentlighetslovens §23
Sak 09/18 Elgjakt- utlysning av ledige jaktfelt
Sak 10/18 Reinsjakt- vurdering av tildelingsrutiner
Sak 11/18 Fjellmillom Stisykkelfest- søknad om bruk av stier i statsallmenningen
Sak 12/18      Søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark- bruk av skuter til hytte langs Imsdalsvegen
Sak 13/18 Referatsaker
Sak 14/18 Orienteringssaker

 

Referat fra fjellstyremøte i Ringebu rådhus 7. februar kl 18.00

Sak 01/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 13. desember 2017
Sak 02/18 Villreinjakt og elgjakt – justering av priser
Sak 03/18 Budsjett og arbeidsplan 2018
Sak 04/18 Søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark i forbindelse med villreinprosjektet i Rondane 2018-2021
Sak 05/18 Orienteringssaker
Sak 06/18         Referatsaker