Sak 47/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 14. november 2017
Sak 48/17 Lokale lønnsforhandlinger
Sak 49/17 Godtgjørelse til fjellstyrets medlemmer
Sak 50/17     Utvidet sesong for jakt på hare og smårovvilt – innspill fra Ringebu og Fåvang jeger- og fiskeforening
Sak 51/17 Referatsaker
Sak 52/17 Orienteringssaker