Sak 42/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 19. oktober 2016
Sak 43/16     Hirkjølen statsallmenning - feste nr. 146 og 147 på Hellaksetra. Avklaring på gammelt seterareal.
Sak 44/16 Bestandsplan for bever 2017-2020
Sak 45/16 Orienteringssaker
Sak 46/16 Referatsaker