Sak 08/16    Godkjenning av møteprotokoll fra 3. februar 2016
Sak 09/16 Årsmelding 2015
Sak 10/16 Godkjenning av fjellstyrets regnskaper 2015
Sak 11/16 Budsjett, arbeidsplan 2016. 2. gangs behandling
Sak 12/16 Villreinjakt – jaktopplegg og priser
Sak 13/16 Småviltjakt – jaktopplegg og priser 
Sak 14/16 Imsdalsskolen – utleiepriser
Sak 15/16 Båtutleie - prisendring
Sak 16/16 Søknad fra Ringebu Hestavlslag om hesteslepp i Remdalen
Sak 17/16 Referatsaker