Sak 01/16    Godkjenning av møteprotokoll fra 16. desember 2015
Sak 02/16 Budsjett, bemanning, arbeidsplan 2016
Sak 03/16 Elgjakt - utlysning av ledige jaktfelt og prisjustering
Sak 04/16 Søknad om tilskudd til ny kloppved Botnmyra ved Helakskletten
Sak 05/16 Hirkjølen statsallmenning - Ombygging av kraftlinjer ved Skjerdingen
Sak 06/16 Referatsaker
Sak 07/16 Orienteringssaker