Saksliste 2016

Referat fjellstyremøte onsdag 7. desember 2016 kl 19.00 på Rådhuset

Sak 47/16   Godkjenning av møteprotokoll fra 9. november 2016
Sak 48/16 Lokale lønnsforhandlinger
Sak 49/16 Inngjerding av Måsåbua (194.1.20)- Ringebu Østfjell statsallmenning
Sak 50/16 Orienteringssaker
Sak 51/16 Referatsaker

 

Referat fjellstyremøte 9. november 2016, Rådhuset kl. 18.00

Sak 42/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 19. oktober 2016
Sak 43/16     Hirkjølen statsallmenning - feste nr. 146 og 147 på Hellaksetra. Avklaring på gammelt seterareal.
Sak 44/16 Bestandsplan for bever 2017-2020
Sak 45/16 Orienteringssaker
Sak 46/16 Referatsaker
 

Referat fjellstyremøte 19. oktober, Rådhuset kl. 1900

Sak 36/16   Godkjenning av møteprotokoll fra 31. august 2016
Sak 37/16 Brettingsdalsbua – avtale 
Sak 38/16 Beitevedtekter – revidering
Sak 39/16 Reguleringsplan for fv 27 Muen rasteplass – offentlig ettersyn
Sak 40/16 Orienteringssaker
Sak 41/16 Referatsaker
 

Referat fjellstyremøte 31. august 2016, Rådhuset kl. 1900

Sak 28/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 22. juni 2016
Sak 29/16 Småviltjakt 2016
Sak 30/16 Søknad om motorferdsel i utmark - bruk av snøskuter på Imsdalsvegen mellom Storfjellseter og Søndre Imsdalsgård
Sak 31/16 Søknad om motorferdsel i utmark - bruk av motorkjøretøy til Samtjønna under elgjakta
Sak 32/16 Skilting i statsallmenningene - generell betraktning, retningslinjer
Sak 33/16 Søknad om riving og oppføring av nytt seterhus på Gopollen, 194.1.77
Sak 34/16 Orienteringssaker
Sak 35/16         
Referatsaker
 

Referat fjellstyremøte 22. juni 2016, Rådhuset kl. 1900

Sak 24/16  Godkjenning av møteprotokoll fra 27. april 2016
Sak 25/16 Ny forskrift om jakt og fangsttider - høring
Sak 26/16 Orienteringssaker
Sak 27/16 Referatsaker
 

Referat fjellstyremøte 27. april 2016, Rådhuset kl. 1800

Sak 18/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 16. mars 2016
Sak 19/16 Internkontroll – Helse, miljø og sikkerhet
Sak 20/16    

Søknad om tillatelse til merking og oppsetting av turskilt for ski- og sommerløyper i området Storfjellseter

Sak 21/16 Villreinjakt – kvoter og jaktopplegg
Sak 22/16 Referatsaker
Sak 23/16 Orienteringssaker
 

Referat fjellstyremøte onsdag 16. mars, Rådhuset kl. 1800

Sak 08/16    Godkjenning av møteprotokoll fra 3. februar 2016
Sak 09/16 Årsmelding 2015
Sak 10/16 Godkjenning av fjellstyrets regnskaper 2015
Sak 11/16 Budsjett, arbeidsplan 2016. 2. gangs behandling
Sak 12/16 Villreinjakt – jaktopplegg og priser
Sak 13/16 Småviltjakt – jaktopplegg og priser 
Sak 14/16 Imsdalsskolen – utleiepriser
Sak 15/16 Båtutleie - prisendring
Sak 16/16 Søknad fra Ringebu Hestavlslag om hesteslepp i Remdalen
Sak 17/16 Referatsaker
 

Referat fjellstyremøte onsdag 3. februar, Rådhuset kl. 1500

Sak 01/16    Godkjenning av møteprotokoll fra 16. desember 2015
Sak 02/16 Budsjett, bemanning, arbeidsplan 2016
Sak 03/16 Elgjakt - utlysning av ledige jaktfelt og prisjustering
Sak 04/16 Søknad om tilskudd til ny kloppved Botnmyra ved Helakskletten
Sak 05/16 Hirkjølen statsallmenning - Ombygging av kraftlinjer ved Skjerdingen
Sak 06/16 Referatsaker
Sak 07/16 Orienteringssaker