Sak 34/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 21. oktober 2015
Sak 35/15   Orientering til det nye fjellstyret
Sak 36/15
         
Søknad fra Romerike Fuglehundklubb om å arrangere jaktprøve på
Breijordene 27.-28. august 2016
Sak 37/15

Revisjon av forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenning - Høring
Sak 38/15 Referatsaker