Sak 01/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 17. desember 2015
Sak 02/15 Budsjett, bemanning, arbeidsplan 2015
Sak 03/15 Elgjakt- utlysning av ledige jaktfelt
Sak 04/15 Småviltjakt- evaluering av jaktopplegg
Sak 05/15 Isfiske
Sak 06/15 Referatsaker
Sak 07/15 Orienteringssaker