Saksliste 2015

Referat fra fjellstyremøte onsdag 16. desember 2015

Sak 39/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 25. november 2015
Sak 40/15   Reguleringsplan for utbedring av rasteplass langs fv. 27 ved Muen i
Ringebu kommune – høring av planprogram
Sak 41/15 Lokale lønnsforhandlinger
Sak 42/15 Referatsaker
Sak 43/15 Orienteringssaker
 

Referat fra fjellstyremøte onsdag 25. november, Ringebu rådhus kl. 1900

Sak 34/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 21. oktober 2015
Sak 35/15   Orientering til det nye fjellstyret
Sak 36/15
         
Søknad fra Romerike Fuglehundklubb om å arrangere jaktprøve på
Breijordene 27.-28. august 2016
Sak 37/15

Revisjon av forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenning - Høring
Sak 38/15 Referatsaker
 

Referat fra fjellstyremøte onsdag 21. oktober, Langrompehytta kl. 1900

Sak 29/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 2. september 2015 
Sak 30/15       Gamle Brettingsdalsbua - avtale om vedlikehold/restaurering. Klage på vedtak i sak 25/15
Sak 31/15

Søknad om inngjerding til beitebruk - Ivastugukvea. Klage på vedtak i sak 26/15
Sak 32/15 Referatsaker
Sak 33/15 Orienteringssaker
 

Referat fra fjellstyremøte onsdag 2. september, rådhuset kl. 1900

Sak 23/15  Godkjenning av møteprotokoll fra 17. juni 2015
Sak 24/15  Småviltjakt 2015
Sak 25/15  Gamle Brettingsdalsbua - avtale om vedlikehold/restaurering
Sak 26/15  Søknad om inngjerding til beitebruk - Ivastugukvea
Sak 27/15  Søknad om fritidsfeste på seter på Hirkjølen, 196/1/166
Sak 28/15  Referatsaker
 

Referat fra fjellstyremøte onsdag 17. juni, Imsdalsskolen kl. 1900

Sak 18/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 3. mars 2015
Sak 19/15 Kommunens arealdel 2015-2027 - 1. gangs høring og offentlig ettersyn
Sak 20/15 Søknad om tilleggsjord - inngjerding til beitebruk
Sak 21/15 Søknad om beitebruk for årene 2015-2019
Sak 22/15 Referatsaker
Sak 23/15 Orienteringssaker
 

Referat fra fjellstyremøte onsdag 4. mars klokka 18.00

SAK 08/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 4. februar 2015
SAK 09/15 Årsmelding 2014
SAK 10/15 Godkjenning av fjellstyrets regnskaper 2014
SAK 11/15 Endring av fiskeregler
SAK 12/15 Villreinjakt- resultater og evaluering av jaktopplegg
SAK 13/15 Ormsetervegen- bruk og gjeldende avtale
SAK 14/15 

Brudd på viltlovens bestemmelser om ettersøksplikt under elgjakta-
reaksjon (Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven § 13)
SAK 15/15 Søknad fra Friisvegen turistsenter Måsåplassen om jaktkort for eget salg
SAK 16/15 Forenkling av utmarksforvaltning
SAK 17/15 Referatsaker

 

Referat fra fjellstyremøte i Ringebu rådhus 4. februar 2015

Sak 01/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 17. desember 2015
Sak 02/15 Budsjett, bemanning, arbeidsplan 2015
Sak 03/15 Elgjakt- utlysning av ledige jaktfelt
Sak 04/15 Småviltjakt- evaluering av jaktopplegg
Sak 05/15 Isfiske
Sak 06/15 Referatsaker
Sak 07/15 Orienteringssaker