Sak 30/04 Godkjenning av møteprotokoll fra 27. august 2014
Sak 31/04      Søknad fra Storfjellseter Velforening om flytting av skiløype ved Helakskletten i Ringebu
Sak 32/04 Søknad om flytting av abbor fra Flaksjøen til tjern i Barnåla hyttegrend
Sak 33/04 Leigekjøringsløyver for snøskuter 2014-2018 i Ringebu - høring
Sak 34/04 Søknad om endring av bebyggelse på seter på Gopollen, 194/1/80
Sak 35/04 Referatsaker