Sak 46/13  Godkjenning av møteprotokoll fra 30. oktober 2013 
Sak 47/13  Samdalsprosjektet - søknad om støtte til informasjonstavler
Sak 48/13 Lokale lønnsforhandlinger 
Sak 49/13 Referatsaker
Sak 50/13 Orienteringssaker