Saksliste 2013

Møtereferat onsdag 18. desember, Venabu fjellhotell kl 1800

Sak 46/13  Godkjenning av møteprotokoll fra 30. oktober 2013 
Sak 47/13  Samdalsprosjektet - søknad om støtte til informasjonstavler
Sak 48/13 Lokale lønnsforhandlinger 
Sak 49/13 Referatsaker
Sak 50/13 Orienteringssaker
 

Møtereferat onsdag 30. oktober kl 18.00, Rådhuset

Sak 42/13 Godkjenning av møteprotokoll fra 9. oktober 2013
Sak 43/13 Søknad om riving av seterbygg, 196/1/133, 2. gangs behandling
Sak 44/13 Johs. Mæhlums legat- avvikling
Sak 45/13 Referatsaker

 

Møtereferat onsdag 9. oktober, Rådhuset kl. 1800

Sak 37/13 Godkjenning av møteprotokoll fra 28. august 2013
Sak 38/13 Endring av bygninger ved Krekke seter, 196/1/72
Sak 39/13 Søknad om riving av seterbygg, 196/1/133
Sak 40/13 Referatsaker
Sak 41/13 Orienteringssaker
 

Møtereferat onsdag 28. august, Rådhuset kl. 1800

Sak 32/13 Godkjenning av møteprotokoll fra 19. juni 2013
Sak 33/13 Høring - forslag til endring av Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning
Sak 34/13 Småviltjakt – taksering, kvoter og videre opplegg
Sak 35/13 Referatsaker

Sak 36/13     

Orienteringssaker

 

Møtereferat onsdag 24. april, Rådhuset kl. 1800

Sak 17/13 Godkjenning av møteprotokoll fra 3. april 2013
Sak 18/13 Godkjenning av fjellstyrets regnskaper 2012
Sak 19/13 Fiskeregler – endringer
Sak 20/13 Tursti ved Muen på Venabygdsfjellet - høring
Sak 21/13 Samdalsprosjektet - søknad om oppsetting av informasjonstavler
Sak 22/13 Referatsaker
 

Møtereferat onsdag 3. april, Rådhuset kl. 1800

Sak 11/13  Godkjenning av møteprotokoll fra 27. februar 2013
Sak 12/13 Årsmelding 2012
Sak 13/13 Fiskeregler - forslag til endringer
Vedlegg: Prøvefiske 2010-2012
Sak 14/13 Småviltjakt - evaluering 2012, ordning 2013
Sak 15/13 Orienteringssaker
Sak 16/13 Referatsaker
 

Møtereferat onsdag 27. februar, Rådhuset kl. 1800

Sak 06/13 Godkjenning av møteprotokoll fra 30. januar 2013
Sak 07/13 Orienteringssaker
Sak 08/13 Villreinjakt - Periodedeling, fellesjakt
Sak 09/13 Utlysning av ledig elgjakt
Sak 10/13 Referatsaker
 

Møtereferat onsdag 30. januar, Rådhuset kl. 1800

Sak 01/13  Godkjenning av møteprotokoll 19. desember 2013
Sak 02/13 Orienteringssaker
Sak 03/13 Budsjett, bemmanning, arbeidsplan 2012
Sak 04/13 Referatsaker
Sak 05/13 Søknad om støtte til trykking av boka Samdalen-historia om en fjelldal