Saksliste 2012

Møtereferat 28. november, Rådhuset kl 1800.

Sak 47/12    Godkjenning av møteprotokoll fra 3. oktober 2012
Sak 48/12 Festeforhold Ivastuguselet, 194/1/6, Gopollen
Sak 49/12 Nye løypetraseer Vekkom utmarkslag - høring
Sak 50/12 Referatsaker
Sak 51/12 Orienteringssaker
 

Møtereferat onsdag 3. oktober, Rådhuset kl. 1800

Sak 44/12 Godkjenning av møteprotokoll fra 29. august 2012
Sak 45/12 Småviltjakt i 3. periode
Sak 46/12 Referatsaker

 

Møtereferat 29. august, Rådhuset kl 1800

Sak 39/12   Godkjenning av møteprotokoll fra 20. juni 2012
Sak 40/12 Søknad om midler til vedlikehold av Brekkom fellesnaust i Imsdalen
Sak 41/12 Søknad om økonomisk støtte til utbedring av Storfjellet Seterveg
Sak 42/12 Rypejakta - kvotebegrensning
Sak 43/12 Referatsaker
 

Møtereferat 30. mai 2012, Imsdalsskolen kl 18.00

Sak 29/12 Godkjenning av møteprotokoll fra 25. april 2012
Sak 30/12 Villreinjakt- evaluering av periodedeling- sluttbehandling
Sak 31/12 Søknad om reinskort til uttrekkspremie- NM Nordisk jaktskyting
Sak 32/12    Rondane nasjonalpark 50 år- Ringebudagene, fotturer og fotokonkurranse
Sak 33/12 Orienteringssaker
Sak 34/12 Referatsaker
 

Onsdag 25. april, Rådhuset kl. 1800

Sak 25/12    
Godkjenning av møteprotokoll fra 28. mars og 12. april 2012
Sak 26/12 Småviltjakt - evaluering av tidligjakt og vurdering av andre forvaltningstiltak
Sak 27/12 Elgjakt - kvotefordeling 2012, grensejustering Imsdalen Sør-Samdalen
Sak 28/12 Referatsaker
Orientering om tjenestekjøp i verneområdene ved Finn Bjormyr, SNO
 

Ekstra møte torsdag 12. april 2012, Pellestova

Sak 23/12  
Villreinjakt - evaluering av periodedeling
Sak 24/12 Referatsaker
 

Onsdag 28. mars 2012, Rådhuset

Sak 13/12 Godkjenning av møteprotokoll fra 29. februar 2012
Sak 14/12          
Elgjakt- utlysning ledig jaktfelt, kvotefordeling 2012, prisjustering, dagskort, grensejustering Imsdalen Sør/ Samdalen
Sak 15/12 Fiske- korttyper og priser
Sak 16/12 Småviltjakt- korttyper og priser
Sak 17/12 Småviltjakt- evaluering av tidligjakt og vurdering av andre forvaltningstiltak
Sak 18/12 Villreinjakt- evaluering av periodedeling
Det ble fattet et ugyldig vedtak i saken. Se ny behandling i sak 23/12.
Sak 19/12 Fellesjakt på rein- avtale med Øyer fjellstyre
Sak 20/12 Søknad om reinskort til Ringebu- og Fåvang skytterlag
Sak 21/12
Godkjenning av fjellstyrets regnskaper 2011
Sak 22/12 Referatsaker
 

Onsdag 29. februar 2012, Rådhuset

Sak 06/12 Godkjenning av møteprotokoll fra 1. og 16. februar 2012
Sak 07/12         
Elgjakt - utlysning ledig jaktfelt, kvotefordeling 2012, prisjustering, dagskort, grensejustering Imsdalen Sør/ Samdalen
Sak 08/12 Fiske - forslag til korttyper og priser
Sak 09/12 Småviltjakt - forslag til korttyper og priser
Sak 10/12 
Vurdering av beverjakt
Sak 11/12 Årsmelding
Sak 12/12 Referatsaker
 

Torsdag 16. februar 2012, Spidsbergseter

Sak 05/12
Imsdalen statsallmenning - gjenreising av naust ved Nordre Imssjøen
 

Onsdag 1. februar 2012, Rådhuset

Sak 01/12  
Godkjenning av møteprotokoll fra 15. desember 2011
Sak 02/12 Arbeidsplan
Sak 03/12 Budsjett
Sak 04/12 Referatsaker