Saksliste 2011

Torsdag 15. desember, Venabu kl 18.00

Sak 49/11  
Godkjenning av møteprotokoll fra 30. november 2011
Sak 50/11 Lokale lønnsforhandlinger. (Unntatt off jf. Offentlighetslovens § 23)
Sak 51/11 Orienteringssaker
Sak 52/11 Referatsaker
 

Onsdag 30. november 2011, Rådhuset kl. 1800

Sak 45/11
Godkjenning av møteprotokoll fra 26. oktober 2011
Sak 46/11  
Orientering for nytt fjellstyre
Sak 47/11       
Forespørsel fra Østerdalen elghundklubb om prøveterreng til Nordisk mesterskap for løshund 22.-23. september
Sak 48/11 Referatsaker

 

Onsdag 26. oktober 2011, Langrompa kl. 1800

Sak 40/11
Godkjenning av møteprotokoll fra 31. august 2011
Sak 41/11      
Søknad om dispensasjon for å avholde jaktprøve for fuglehund på Breijordet 18.-19. august 2011
Sak 42/11
Restaureringer av bygninger på Krekke seter, festenr 61 og 72
Sak 43/11 Orienteringssaker
Sak 44/11 Referatsaker
 

Onsdag 31. august, Rådhuset kl. 1800

Sak 32/11
Godkjenning av møteprotokoll fra 24. juni 2011
Sak 33/11        
Høring på forskrift om jakt og fangsttidersamt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2012 - 31. mars 2017
Sak 34/11 Høring på revisjon av forskrift om jakt, felling og fangst
Sak 35/11 Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt
Sak 36/11
Søknad om tilskudd til vedlikehold og oppkjøring av løypenett - Venabygdsfjellet Turskiløyper SA
Sak 37/11 Søknad om bruk av motorkjøretøy i forbindelse med elgjakt
Sak 38/11 Skilting av turstier i Hirkjølen statsallmenning
Sak 39/11 Referatsaker
 

Fredag 24. juni 2011, Imsdalsskolen kl 18.00

Sak 29/11  
Godkjenning av møteprotokoll fra 25. mai 2011
Sak 30/11 Avtale med Kjønås utmarkslag om fellesjakt på rein
Sak 31/11 Referatsaker

 

Onsdag 25. mai, Rådhuset kl 1800

Sak 24/11 Godkjenning av møteprotokoll fra 27. april 2011
Sak 25/11 Villreinjakt - periodedeling og simlefredning - klage på kortpriser
Sak 26/11  
Avtale med Vekkom, Brekkom og Fåvang utmarkslag om fellesjakt på rein.
Sak 27/11 Søknad om økonomisk støtte til bokprosjekt om Rondanereinen
Sak 28/11
Referatsaker
 

Onsdag 27. april, Rådhuset kl 1800

Sak 19/11
Godkjenning av møteprotokoll fra 30. mars 2011
Sak 20/11  
Villreinjakt - Periodedeling og simlefredning
Sak 21/11 Avtale om fellesjakt for villrein - Øyer fjellstyre
Sak 22/11 Endringer i bestemmelser som regulerer utøvelse av elg/hjortejakt
Sak 23/11 Referatsaker
 

Onsdag 30. mars, Rådhuset kl. 1800

Sak 12/11 Godkjenning av møteprotokoll fra 23. februar 2011
Sak 13/11 Godkjenning av fjellstyrets regnskaper 2010
Sak 14/11 Villreinjakt - periodedeling og simlefredning
Sak 15/11 Elgjakt - utlysning av ledige jaktfelt, kvotefordeling og grensejusteringer
Sak 16/11 Småviltforvaltning - åpning for jakt på orrfugl
Sak 17/11 Søknad om midler til innkjøp av viltkameraer
Sak 18/11  
Referatsaker
 

Onsdag 23. februar, Rådhuset kl. 1800

Sak 06/11 Godkjenning av møteprotokoll fra 26. januar 2011
Sak 07/11  
Rettigheter Imsdalen - Torsgard gnr. 161, bnr. 1
Sak 08/11 Elgjakt - endring av jaktopplegg for jaktfeltene Ringebu Østfjell I og II
Sak 09/11 Søknad fra RFJFF om fellingstillatelse på reinskalv ifm opplæringsjakt
Sak 10/11 Årsmelding
Sak 11/11 Referatsaker
 

Onsdag 26. januar, Rådhuset kl 1800

Sak 01/11 Godkjenning av møteprotokoll fra 15. desember 2010
Sak 02/11  
Arbeidsplan 2011
Sak 03/11 Budsjett 2011
Sak 04/11 Regional plan for Rondane - Sølenkletten - Høring av planforslag
Sak 05/11 Referatsaker