Saksliste 2010

Onsdag 15. desember, Spidsbergseter kl 1800

Sak 39/10

Godkjenning av møteprotokoll fra 24. november 2010

Sak 40/10  
Revisjon av forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenning - høring
Sak 41/10
Elgjakt - endring av jaktopplegg for jaktfeltet Skardseterlia
Sak 42/10
Lokale lønnsforhandlinger
Sak 43/10 
Referatsaker

 

Onsdag 24. november, Rådhuset kl 1900

Sak 34/10
Godkjenning av møteprotokoll fra 27. oktober 2010
Sak 35/10 Revidering av turkart for Ringebu
Sak 36/10  
Forvaltningsplan for bever 2010-2013
Sak 37/10      

Søknad om påbygg av seterhus og riving, flytting og gjenoppbygging av anneks, 2. gangs behandling

Sak 38/10 Referatsaker
 

Onsdag 26. mai, Rådhuset kl 1800

Sak 15/10   Godkjenning av møteprotokoll fra 24. mars 2010
Sak 16/10 Fiskeregler Imssjøene
Sak 17/10 Søknad om utsetting av saltsteinsavlesere - Fåvang gjeterlag
Sak 18/10 Referatsaker
Sak 19/10 Villreinforvaltning i Rondane Sør villreinområde
 

Onsdag 27. oktober, Rådhuset kl 1900

Sak 27/10 
Godkjenning av møteprotokoll fra 23. juni 2010
Sak 28/10   

Søknad fra Ringebu & Fåvang skytterlag om bidrag til innkjøp av treningsvåpen

Sak 29/10 Tiltak for reduksjon av kråke/korpbestanden i Ringebu
Sak 30/10 Søknad om påbygg av seterhus og riving, flytting og gjennoppbygging av anneks
Sak 31/10 Vurdering av lirypebestanden - eventuelle begrensninger i jakta
Sak 32/10 Orienteringssaker
Sak 33/10 Referatsaker
Godkjenning av møteprotokoll fra 23. juni 2010         
 

Onsdag 24. mars, Rådhuset kl 1800

Sak 08/10   Godkjenning av møteprotokoll fra 24. februar 2010
Sak 09/10 Driftsplan for elg 2010-2013
Sak 10/10 Utlysning av ledige felt for elgjakt
Sak 11/10 Søknad om hesteslepp i Remdalen
Sak 12/10 Endring av fiskeregler for Imssjøene
Sak 13/10 Småviltforvaltning - fredning av fjellrype
Sak 14/10 Referatsaker
 

Onsdag 24. februar, Rådhuset kl. 1800

Sak 01/10 Godkjenning av møteprotokoll fra 16. desember
Sak 02/10   Godkjenning av fjellstyrets regnskaper 2009
Sak 03/10   Årsmelding 2009
Sak 04/10   Arbeidsplan Ringebu fjellstyre 2010
Sak 05/10   Budsjett 2010
Sak 06/10   Ansettelse sesongoppsyn

(Unntatt offentlighet jf. Offentleglova § 25)

Sak 07/10   Referatsaker