Onsdag 7. februar 
Onsdag 21. mars
Torsdag 26. april
Torsdag 21. juni

Fjellstyre holder åpne møter i Ringebu Rådhus kl. 1800, hvis ikke annen beskjed blir gitt på innkallingen.

Saksliste legges ut på vår hjemmeside ca en uke før hvert møte.

Eventuelle endringer i møteplanen kunngjøres på hjemmesiden.