Møteplan 2. halvår 2017

Tirsdag 29. august 
Tirsdag 17. oktober - utgår
Tirsdag 14. november
Onsdag 13. desember

Fjellstyre holder åpne møter i Ringebu Rådhus kl. 1900, hvis ikke annen beskjed blir gitt på innkallingen.

Saksliste legges ut på vår hjemmeside ca en uke før hvert møte.

Eventuelle endringer i møteplanen kunngjøres på hjemmesiden.