Møteplan 1. halvår 2017

Onsdag   8. februar 
Onsdag 22. mars, flyttet til mandag 27. mars
Onsdag 26. april
Onsdag 21. juni

Fjellstyre holder åpne møter i Ringebu Rådhus kl. 1800, hvis ikke annen beskjed blir gitt på innkallingen.

Saksliste legges ut på vår hjemmeside, og henges opp på inngangsdøra til fjellstyrekontoret ca en uke før hvert møte.

Eventuelle endringer i møteplanen kunngjøres på hjemmesiden.