Møteplan 2. halvår 2018

Torsdag 30. august 
Torsdag 18. oktober
Torsdag 15. november
Onsdag 19. desember

Fjellstyre holder åpne møter i Ringebu Rådhus kl. 1900, hvis ikke annen beskjed blir gitt på innkallingen.

Saksliste legges ut på vår hjemmeside ca en uke før hvert møte.

Eventuelle endringer i møteplanen kunngjøres på hjemmesiden.