Imsdalsskolen

Imsdalsskolen ligger i Imsdalen, tilgjengelig fra Friisvegen over Ringebufjellet og Rv 3 i Østerdalen. Se kart her.

I 1999 ble eierskap og alt drifts- og vedlikeholdsansvar ved den nedlagte skolen overdratt fra Ringebu kommune til fjellstyret. Bygninger og uteanlegget er satt i stand for lån og utleie til skoler, lag, foreninger, bedrifter, private etc. Bygningsmassen består av to tømmerbygninger, lærerboligen og internatet. Her er det innlagt strøm, vann og telefon. Begge husene har kjøkken, oppholdsrom og soverom. Totalt finnes 29 sengeplasser.

Uteanlegget har store arealer egnet for ulike former for friluftsliv og avslapping. Det finnes flere gapahuker med bålplasser, og en stor lavvo med tilhørende benker, bord og bålpanne. Et damanlegg kan benyttes til bading og padling, og fiskeelva renner rett gjennom eiendommen. God plass for telting, spill og aktiviteter. Fjellstyret har et rikt tilbud innen jakt og fiske i området.

Imsdalen består av fjellskogdaler med et svært rikt plante- og dyreliv. Det har medført at deler av Imsdalen har fått vernestatus. Formålet med fredningen er å bevare et forholdsvis urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.  Området har en særskilt vitenskapelig betydning fordi det er stort, godt arrondert, omfatter flere fjellskogdaler med nær intakte nedbørfelt og har store naturfaglige variasjoner.  Området er egenartet fordi det stedvis har en meget god kontinuitet i død ved og meget store forekomster av sjeldne og sårbare arter, i tillegg til at betydelige arealer har urskogpreg.

Kontakt fjellstyrekontoret for mer informasjon og booking.

 

Priser

For lag og foreninger, skoler og barnehager innen Ringebu kommune tas det ikke leie. Av private arrangementer tas det samme leie som for utenbygds.

Skoleklasser 1. natt kr 1 300
2. natt kr    600
Lag/ foreninger 1. natt kr 1 400
2. natt kr    700

Arrangerte turer (fra for eksempel turistbedrifter) og private arrangementer, både innenbygds og utenbygds

Inntil 10 stk      1. natt kr 1 800
2. natt kr   1 000
Over 10 stk 1. natt kr 2 500
2. natt kr 1 300

Elgjaktlag som leier hele perioden: kr 10 000