Fjellstyret

Fjellstyret i Ringebu består av sju medlemmer. Fem kommer fra Ringebu, og to fra Stor-Elvdal. Sittende styre for 2015-2019:

Faste medlemmer Personlige varamedlemmer
Bjørn Moastuen (leder) Tom Gaustad
Per Kristian Fossmo (nestleder)        Stein Frode Ånsløkken
Kristin Dahlen Linn Hege Bakken
Turi Elise Kaus Turid Ødegård
Inge Asphoug Wictor Sandvold
Ingvald Landet Gunnar Myrvang
Hans Håkon Westlund Thore LieFjellstyrenes virksomhet er hjemlet i fjelloven. Fjellovens § 3 setter rammer for fjellstyrenes virksomhet:

"Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttingen av retter og lunnende i statsallmenningen så langt ikke annet er fastsatt i eller i medhold av lov. Det skal arbeide for å sikre at allmeninga blir brukt på en måte som fremmer næringslivet i bygda og tar vare på naturvern og friluftsinteressene".

Primæroppgaver for et fjellstyre er etter dette å administrere bruksrettene de bruksrettigede imellom, ivareta de bruksrettigedes interesser i allmeningene og sørge for at statsallmeningene blir brukt på en best mulig måte for allmeningsbygdene. Forvaltningen skal skje på en måte som tar hensyn til naturvern og friluftsinteressene.