Prøvefiske 2010-2012

Det er i årene 2010-2012 utført prøvefiske i Imssjøene, Nordre- og Søre Breitjønn og Flaksjøen. Resultatene, diskusjon og mulige tiltak er presentert i en egen rapport

 

Rusefiske

I Flaksjøen på Venabygdsfjellet er det blandet bestand av fisk. I tillegg til ørret finnes det røye, abbor og ørekyte.

Fjellstyret vil i høst teste ut en form for rusefiske i sjøen. Formålet er å få en bedre oversikt på fiskebestanden, og se om bruk av storruse kan være effektivt med tanke på tynning av spesielt abborbestanden. Hvis forholdene tilsier det, vil en også kunne benytte bifangster av ørret til utsetting i øvrige vatn i allmenningene.

Les mer …

 

Fiskeutsetting

uten_navn1

Det er utarbeidet en flerårig plan for fiskeutsetting i allmenningene. I de fleste vatna er det liten egenproduksjon, og det settes derfor årlig ut fisk til en verdi av 70.000 - 90.000 kr.

I områder som ligger langt fra vei setter vi ut 2-somringer på vinteren. I vann som er lett tilgjengelig setter vi ut 3-somringer med en størrelse på 200-500 g.

Etter isløsningen i vår satte vi ut 3-somringer i Mykjørrtjønnet, Langrompa og Ramstjønnet på Venabygdsfjellet, Åsdalstjønna og Hemtjønnet langs Friisvegen og Saubutjønna, Damtjønnet, Buduppen og Koltjønnet i søre delen av fjellet.