Fiskeregler

Se fullstendige fiskeregler for statsallmenningene i Ringebu her.

Fiskereglene er oppdatert for fiskesesongen 2016, med endringer på garnfiske på Nordre Imssjø.