Priser


Kort for faststående redskap

Sesongkort: Innenbygdsboende kr 400,-
Utenbygdsboende (gjelder kun Flaksjøen)      kr 450,-
Dagskort Utenbygdsboende (gjelder kun Flaksjøen) kr 100


Kort for krokfiske

Døgnkort kr 70,-
2-døgnskort    kr 100,-
3-døgnskort kr 140,-
Ukekort kr 230,-
Sesongkort kr 380,-


Kort for isfiske

Dagskort kr 75,-
Sesongkort     kr 450,- 


Gratis fiske for barn og unge

All ungdom som vil fiske i statsallmenningene i Ringebu gis gratis adgang til fiske med stang t.o.m. det året de fyller 18 år. De mellom 16 og 18 må løse frikort ved kortutsalgsstedene eller ved henvendelse til fjellstyrekontoret. De under 16 år trenger iht. innlandsfiskeloven ikke løse frikort før fisket tar til.

Fjellstyret administrerer også ordningen med felles stangfiskekort i Ringebu. Med et par unntak (Lille Hirsjøen og Kroktjønn) gjelder dette kortet for stangfiske i alle vatn og vassdrag i Ringebu kommune.